En oppsiktsvekkende rapport er publisert

Ny europeisk forskning viser at alle generasjoner foretrekker papirmedier fremfor digitale medier til lesing.

I en vidtfavnende ny undersøkelse gir den generasjonen som har vokst opp med digital teknologi, uttrykk for en sterk preferanse for papir; papir er fortsatt det foretrukne mediet for alle aldersgrupper til lesing og oppbevaring av dokumenter.

Undersøkelsen ble foretatt av IPSOS i samarbeid med bransjeorganisasjonene Two Sides og Print Power og omfattet intervjuer med 4500 europeiske forbrukere, som ga uttrykk for sin preferanse for papirbaserte medier i en digital verden.

I korthet viser undersøkelsen dette (funnene gjelder Europa):

Aldersgruppen 18–24 år, dvs. den generasjonen som har vokst opp med den digitale teknologien, fører an blant forbrukerne når det gjelder å sette pris på papirbaserte medier:

  • 83 % av dem mellom 18 og 24 (80 % av alle forbrukerne) mener at det er bedre å lese på papir enn på en skjerm.
  • 78 % av dem mellom 18 og 24 (74 % av alle forbrukerne) sier at sammenlignet med andre medier er papirmedier mer behagelige å holde.
  • 63 % av dem mellom 18 og 24 (58 % av alle forbrukerne) foretrekker å ha viktige dokumenter på papir.