Fargestyring

Fargestyring er standardisering av fargegjengivelse i ulike programmer og systemer. Fargestyring sikrer at fargene i et bilde beholder samme kulør uansett hvor det gjengis, fra digitalt foto til papir via trykkpresse eller fargeskriver, og på ulike skjermer.

Vi forholder oss til ISO 12647-2 og standardene for trykkvalitet som er definert der. Som kunde skal du kunne forvente av oss at vi leverer trykksaker i henhold til denne kvaliteten.

 

Slik ønsker vi pdf-filene eksportert fra InDesign:

Video:

Skjermbilder:

  1. Klikk på File og deretter Export:
     
  2. Sett preset til PDF/X-4:2008:
  3. Gå til «Marks and Bleeds» og aktiver crop marks og eventuell bleed:
     
  4. Under fanen Output, sett Coated FOGRA39 som «Output Intent Profile Name»:

 

Ved spørsmål, ta kontak:
support@skipnes.no
982 59 200