Filoverføring

Hvordan sende filer?

Kryss av for mottaker(e), fyll ut skjemaet under og legg til filene du ønsker oversendt.
(Husk å vente til overføringen er utført før du lukker vinduet)
Ønsker du å sende mapper bør du komprimere til .zip før overføring.