Om Skipnes

Skipnes Kommunikasjon er en totalleverandør av tjenester fra grafisk design til produksjon og distribusjon av ditt trykte informasjons- og markedsmateriell. Kommunikasjon handler om effektiv formidling av det du har å fortelle. Vi har kunnskap om både utforming og den praktiske gjennomføring i form av produksjon og logistikk. Husk materiellet har ingen verdi før det når ut til dine kunder. Du kan ta kontakt med oss via nettsidene våre, på telefon eller ved å besøke våre lokaler på Leangen utenfor Trondheim.

Skipnes Gruppen

Skipnes Kommunikasjon AS er en del av Skipnes Gruppen som har drevet grafisk virksomhet uavbrutt siden 1957 og produksjon av selvklebende etiketter siden 1969. Skipnes Holding AS er morselskapet i Skipnes Gruppen. Selskapet eier 100% de tre driftsselskapene Skipnes Kommunikasjon AS og Skipnes Etikett AS. I tillegg eier og forvalter selskapet eiendommer i Trondheim. Gruppens hovedkontor er i Trondheim. I tillegg har man kontorer i Asker/Oslo. Gruppens omsetning er på ca. NOK 100 millioner pr. år og har totalt ca. 50 ansatte.

Skipnes Gruppens deler sine forretningsaktiviteter innenfor tre områder:

  • Tradisjonell og digital trykking i selskapet Skipnes Kommunikasjon AS
  • Etiketter og emballasje i selskapet Skipnes Etikett AS
  • Eiendom

Skipnes Holding AS ledes av adm. dir. Roald Skipnes som er 2. generasjon i selskapet som ble etablert av hans far Helge Skipnes i 1957. Skipnes Holding AS eies av søskenene Roald og Anita Skipnes og daglig leder i Skipnes Kommunikasjon AS og Skipnes Etikett AS, Geir Hagen.

Roald Skipnes kan kontaktes pr e-post: roald.skipnes@skipnes.no

Skipnes Labels & Flexibles

Skipnes Labels & Flexibles består av selskapet Skipnes Etikett AS. Virksomhetsområdet er produksjon og trykking av selvklebende etiketter og laminater for en rekke bruksområder og innen fortrinnsvis næringsmiddelindustrien.

Selskapene har spørsmål å være en fleksibel samarbeidspartner og kan dermed produsere etiketter og emballasje raskt ved behov. Ta kontakt med Skipnes Etikett når du har et etikettbehov.

Visjon

Skipnes Kommunikasjon skal ta totalansvar for kundenes trykte informasjons- og markedsmateriell. Vi skal levere kvalitetsprodukter og tjenester utført av kompetente medarbeider med minst mulig miljømessig belastning.

Kvalitet og etikk

Skipnes jobber etter innarbeidede rutiner og prosedyrer som skal sikre at kvaliteten er stabil og i henhold til fastsatte krav. Derfor har vi blant annet styrt fargestyring gjennom hele prosessen og trykker etter ISO 12647 standarden for trykkvalitet.

Forretningsdriften i Skipnes Kommunikasjon skjer på grunnlag av visse fundamentale verdier.
Samarbeidet med leverandører og samarbeidspartnere skal baseres på åpenhet og ærlighet.
Alle ansatte skal ha en sikker arbeidsplass som tar vare på et helsefremmende arbeidsmiljø.

Skipnes vil:

  • Sørge for at forretningsvirksomheten vår ikke bryter med internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon.
  • At leverandører følger de menneskerettighetsreglene som det internasjonale samfunnet har vedtatt.
  • Ikke tillate barnearbeid i full overensstemmelse med internasjonale konvensjoner.
  • Ikke tillate diskriminering på grunn av kjønn, rase eller politisk overbevisning.
  • Ikke handle med land som er politisk boikottet av eksempelvis FN og EU.

Miljø

Skipnes Kommunikasjon har en miljøpolitikk som skal være samfunnsansvarlig. Vi bryr oss om miljøet og ønsker å bidra på best mulig måte.

Svanegodkjent trykkeri

Først og fremst er vi et svanegodkjent trykkeri som leverer svanemerkede trykksaker til våre kunder. Svanen er det offisielle miljømerket i Norden og betyr at vi bidrar til at også våre kunder er med å tar miljøet på alvor og viser det overfor sine kunder.

Svanegodkjenningen betyr også at vi oppfyller Nordisk Miljømerkings strenge krav til blant annet råvarer som papir, kjemikalier, løsemidler og fargestoffer. Svanen innebærer også at skal vi dokumentere redusert avfallsproduksjon og reduserte utslipp. Varene og tjenestene må i tillegg oppfylle en rekke konkrete, strenge og målbare krav.

For kundene våre gir dette trygghet for at trykksakene er produsert etter miljøvennlige prinsipper. Det gir deg også mulighet å merke trykksakene med Svanen.

100% klimanøytral organisasjon

Skipnes Gruppen er en klimanøytral organisasjon som leverer årlige klimaregnskap og kjøper
FN-godkjente klimakvoter i miljøprosjekter.

En offisiell klimakvote garanterer både reduksjon i klimagassutslipp og støtter bærekraftig utvikling i utviklingsland. Når FN utsteder en klimakvote betyr det at reduksjonen i klimagassutslippene allerede har funnet sted. Én klimakvote tilsvarer ett tonn av klimagassen karbondioksid (CO2).

Miljøsertifiseringer

I tillegg til Svanelisensen og godkjennelsen som klimanøytral organisasjon er Skipnes Kommunikasjon også medlem i Grønt Punkt Norge, samt har en avfallsavtale med Norsk Gjenvinning som forutsetter sortering av avfall i de fleste fraksjoner, Grønt Ansvar.